:כתב עת פכ"מ

גלובליזציה בנקודת מפנה

נרגשים מאוד להציג את כתב העת פכ"מ!

כתב העת שלפניכם הוא הראשון מסוגו, שתכניו הינם פרי כתיבתם של תלמידות ותלמידים העוסקים באופן אינטגרטיבי בתחומי הפילוסופיה, הכלכלה ומדע המדינה. בכך, שואף כתב העת לקדם שיח אקדמי צעיר, מעמיק ומעורר מחשבה, ולהציע לסטודנטים הזדמנות להתנסות בפיתוח רעיונות מקוריים ובכתיבה אקדמית, בהתאם לתכני התכנית.

 

עריכת כתב העת על כל היבטיה והוצאתו לאור נעשו על ידי סטודנטים וסטודנטיות בתוכנית פכ"מ באוניברסיטה העברית, בתמיכה ובליווי של הצוות האקדמי.


גיליון זה הינו הראשון שמורכב כולו מתכנים מקוריים של סטודנטים וסטודנטיות והוא עוסק בנושא הגלובליזציה תוך בחינה מורכבת ואינטרדיסציפלינרית של ההגדרות, המגמות והאתגרים שתופעה זו מביאה עימה - בהשראת ועידת פכ"מ 2017, "גלובליזציה בנקודת מפנה."


הגיליון מוקדש לזכרה של ורד אביישר, אשר נספתה בתאונת דרכים בנפאל מיד עם סיום לימודיה באוקטובר 2017.

להורדה: