• Instagram
  • Facebook
Purple Background

בתאריך 29.05.18 התקיימה ועידת ירושלים לפכ"ם החמישית.

"בינה מלאכותית מזווית אחרת".

 

זה מספר שנים שאנו עדים לשיח פורה על הקידמה הטכנולוגית, על אוטומציה בשוק העבודה, על פטנטים מתוחכמים - שמשנים את אורח חיינו, צעד אחד צעד אך בו-בעת במהירות מסחררת, לקראת עולם חדש הצופן נסתרות עבור עתיד המין האנושי.

 

אך חרף השיח הטכנולוגי - האם האנושות דנה מספיק בהשלכות על החברה, הכלכלה, המוסר, מוסדות המדינה והפוליטיקה? בהשלכות על עצם אנושיותה? אנחנו כאן כדי להציג זווית אחרת - ולהניח על השולחן את השאלות שעדיין לא קיבלו תשובה.