• Instagram
  • Facebook
Purple Background

בתאריך 30.03.2016 התקיימה ועידת ירושלים לפכ"ם 2016 בנושא "מי מחליף את המדינה". המטרה בועידה הייתה לקיים שיח עצמאי, חדשני ומשפיע אודות עתידה של החברה הישראלית. הועידת עסקה בכניסתם של גורמים וארגונים לואקום שנוצר כתוצאה מנסיגת המדינה מתחומים שלקחה עליהם אחריות בעבר. הוועידה מתמקדת בהשלכות הכניסה של גופי המגזר השלישי, התאגידים, הגופים העירוניים והגופים הבין-לאומיים. כל זאת מתוך מבט רב-תחומי שמאפשר שיח ייחודי ומחדש.

בין הדוברים היום — חברי כנסת מכל הקשת הפוליטית: ח"כ פרופ' מנואל טרכטנברג, ח"כ רחל עזריה, ח"כ תמר זנדברג, ח"כ אלי אלאלוף, בכירים במגזר הציבורי, חוקרים מובילים, יזמים צעירים ואנשי רוח.

מוביל הכנס, מר גל טרגר: "רציתי שיהיה מקום לנהל את הדיון בנושא חברה ומדינה עם חבר'ה בגילי על ג'ינס, ולא רק בפורומים של אנשים עם חליפות וארוחות שישי. כל המהפכות הגדולות בחשיבה התחילו מהצעירים, ועכשיו זה התור שלנו."