Past Events

ועידת פכ"ם 2014

 

ועידת ירושלים לפכ״ם הראשונה התקיימה ב-2 ביוני 2014. הנושא שנבחר לוועידה השנתית

הראשונה הוא "צדק בין דורי - פנסיה וניהול משאבי טבע".  מדובר בשתי סוגיות כבדות משקל שהעיסוק הציבורי בהן בשנים האחרונות גבר מאד ושהשפעתן על עתיד הפרטים והחברה בישראל מכרעת. אלו גם שתי סוגיות שנקודות המפגש בין ההיבטים הפוליטיים, הכלכליים

והמוסריים שלהן מזמינות בחינה אינטגרטיבית

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recent Posts
Please reload