Past Events

ועידת פכ"ם 2015

 

 

ועידת ירושלים לפכ״ם השנייה התקיימה ב-29 באפריל 2015. הנושא שנבחר לוועידה השנתית השנייה הוא "DATA ומדינה". במסגרת הוועידה נבחנו השלכות מהפכת המידע על נושאי הליבה של הדיון הפכ"מי, תוך ניסיון למפות את ההזדמנויות והאתגרים שמנפק עידן האינפורמציה למדינה המודרנית.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recent Posts
Please reload