Past Events

ועידת פכ"ם 2016

היום התקיימה ועידת ירושלים לפכ"ם 2016 בנושא "מי מחליף את המדינה". המטרה בועידה הייתה לקיים שיח עצמאי, חדשני ומשפיע אודות עתידה של החברה הישראלית. לקראת הועידה נשלח סקר מיוחד ל-25,000 הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה העברית. כ-3000 סטודנטים ענו על הסקר ממנו ניתן ללמוד כי הסטודנטים הצעירים איבדו אמון ומתנערים לחלוטין ממוסדות המדינה.

כשנשאלו הסטודנטים "אם יום אחד תקלע למצב בו לך ולמשפחתך לא יהיה אוכל בארוחת החג, על מי היית סומך יותר שיסייע לך?", רק 10.4% ענו כי הם סומכים על משרד הרווחה שיסייע להם בסיטואציה הקשה. לעומת זאת, 89.6% טענו כי הם סומכים יותר על ארגונים כגון "לתת" בנושא הסיוע.

בתשובה לשאלה "למי לדעתך יש השפעה גדולה יותר על הצמיחה במדינה?" 72% ענו שלמנהלי חברות גדולות יש השפעה משמעותית בהרבה משרים בממשלה, שקיבלו 28% בלבד מקולות העונים על הסקר.

מי לדעת הסטודנטים נלחם יותר על האינטרסים שלהם? 44.3% אמרו כי הם סומכים על חבר הכנסת שמייצג אותם, אך הרוב, 55.7%, מאמין דווקא יותר לראש העיר שלהם.

בעקבות התחושות בקרב הסטודנטים שבאו לידי ביטוי גם בנתונים הללו עסקנו בכנס בשאלה המרכזית למה והאם בכלל צריך מדינה היום? אולי בכלל עדיף שעמותות וחברות מסחריות הן שתדאגנה למוחלשים?

ועידת ירושלים לפכ"ם שנערכה היום עסקה בכניסתם של גורמים וארגונים לואקום שנוצר כתוצאה מנסיגת המדינה מתחומים שלקחה עליהם אחריות בעבר. הוועידה מתמקדת בהשלכות הכניסה של גופי המגזר השלישי, התאגידים, הגופים העירוניים והגופים הבין-לאומיים. כל זאת מתוך מבט רב-תחומי שמאפשר שיח ייחודי ומחדש.

בין הדוברים היום — חברי כנסת מכל הקשת הפוליטית: ח"כ פרופ' מנואל טרכטנברג, ח"כ רחל עזריה, ח"כ תמר זנדברג, ח"כ אלי אלאלוף, בכירים במגזר הציבורי, חוקרים מובילים, יזמים צעירים ואנשי רוח.

מוביל הכנס, מר גל טרגר: "רציתי שיהיה מקום לנהל את הדיון בנושא חברה ומדינה עם חבר'ה בגילי על ג'ינס, ולא רק בפורומים של אנשים עם חליפות וארוחות שישי. כל המהפכות הגדולות בחשיבה התחילו מהצעירים, ועכשיו זה התור שלנו."


Recent Posts